ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


    ที่อยู่     : ตรงกันข้ามกับ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ศาลากลาง จ.สกลนคร 47000
     โทร     : 042-712710, 088-5719995
     e-mail : info@TAFAHresidence.com
Facebook  : www.facebook.com/TAFAH residence

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

          สกลนคร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 647 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น  18   อำเภอ  คือ  อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอ พรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอภูพาน และแหล่งท่องเที่ยวมากมายดังนี้

- วัดพระธาตุเชิงชุม
- วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง
- วัดพระธาตุภูเพ็ก
- วัดพระธาตุดูม
- วัดพระธาตุศรีมงคล
- ปราสาทบ้านพันนา
- วัดทุ่ง พระธาตุเมืองอากาศ
- วัดถ้ำขาม
- วัดถ้ำพวง
- วัดคำประมง
- วัดป่าสุทธาวาส
- วัดป่าอุดมสมพร
- วัดป่าดงหม้อทอง
- วัดป่าโนนกลางภู่
- วัดดอยธรรมเจดีย์
- วัดชัยมงคล (อารยธรรมบ้านเชียง)
- ภาพสลักสามพันปีภูผายนต์
- ลานอุษาสวรรค์
- ถ้ำเสรีไทย
- อนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์
- วัดพระพุทธไสยาราม
- ถ้ำพระพุทธไสยาสน์
- พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
- อุทยานแห่งชาติภูพาน
- อุทยานแห่งชาติภูผายล
- อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
  -อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
- น้ำตกปรีชาสุขสันต์
- น้ำตกแก่งเต่า
- น้ำตกคำหอม
- น้ำตกห้วยใหญ่
- ผาสุริยันต์
- ผาน้ำโจ้ก
- ผาดงก่อ
- ผาศักดิ์
- เขื่อนน้ำอูน
- เขื่อนน้ำพุง
- ภูอ่างศอ
- ภูผาแด่น
- สุสานไดโนเสาร์